Norge: Kulturministern håller fast vid FM-släckning

lindahofstad

Norge bör vänta med att släcka ned FM-sändningarna, så att övergången till DAB görs samtidigt som i Sverige och Danmark. Det anser regeringspartiet Fremskrittspartiets kulturpolitiska talesperson Ib Thomsen. Men kulturministern Linda Hofstad från regeringspartnern Høyre avvisar tanken.

Fremskrittspartiet hänvisar till att stortinget 2011 skrev att övergången till DAB så långt som möjligt ska koordineras med grannländer som Sverige och Danmark. Att Sverige inte har tagit beslut om en DAB-satsning borde därför få som konsekvens att FM-nedsläckningen i Norge skjuts på framtiden.

I ett svar skriver kulturministern att det inte är aktuellt att försena FM-nedsläckningen, som genomförs nästa år. Linda Hofstad säger dessutom att flera länder satsar på DAB, i motsats till vad Ib Thomsen har sagt.

”Jag hänvisar till Danmark, som är ett av de europeiska länder där man har kommit längst i digitaliseringen. Danmark har beslutat att tidpunkten för släckningen av FM-nätet ska beslutas när hälften av radiolyssningen sker digitalt. Danmark har redan rikstäckande DAB-täckning och står inför en ytterligare utvidgning av DAB-utbudet genom etableringen av ett nytt regionalt DAB-nät” skriver Linda Hofstad, som även menar att det är fel att Sverige har lagt digitaliseringen på is.

”Det som är riktigt är att Sverige vill avvakta utvecklingen i bland annat Norge innan det fattas ett slutligt beslut om digitalisering. Sveriges digitaliseringsplan baserar sig därför på att Norge ska digitalisera först. Det finns därför ingen grund för stortingsrepresentantens påstående att Norge är ensamt om att satsa på DAB. Huvudorsaken till att Norge är först ut är norsk topografi med djupa fjordar, höga berg och en utspridd befolkning, som gör det dyrt att driva det norska FM-nätet” fortsätter Linda Hofstad.

Foto: Kulturdepartementet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share