NENT: ”Stabila intäkter inom radio”

Foto: NENT Group.

NENT Groups intäkter från reklam minskade med 1 procent förra året. Det visar koncernens bokslutskommuniké. Intäkterna från radioverksamheten i Sverige beskrivs som ”stabila”.

”Reklamintäkterna inom radio var stabila i Sverige men minskade i Norge och såväl den svenska som norska marknaden för radioreklam bedöms ha minskat. NENT Groups svenska lyssnarandel ökade jämfört med föregående år medan den norska minskade” skriver NENT Group.

Trots en nedgång för reklamförsäljningen med 12 miljoner till 4,005 miljarder kronor ökade den totala nettoförsäljningen inom divisionen ”Broadcasting & Streaming” – där radion ingår – med 8 procent till 13,7 miljarder kronor. Dettta skedde tack vare fortsatt tillväxt för streamingtjänsten Viaplay som fick 310 000 nya kunder. Rörelseresultatet blev 1,7 miljarder kronor, vilket är något bättre än 2018.

Totalt hade NENT Group en nettoförsäljning på 15,7 miljarder kronor förra året, vilket innebär en tillväxt på 6,4 procent. Rörelseresultatet halverades samtidigt till 758 miljoner kronor efter ”jämförelsestörande poster” på 787 miljoner. Dessa beror på uppsägningskostnader och nedskrivningar.

Mer:
Bokslutskommuniké januari-december 2019 (PDF)

Share