NENT ska bli koldioxidneutralt senast 2023

NENT-s huvudkontor i Stockholm. Foto: NENT Group.

NENT Group har anslutit sig till Science Based Targets Initiative – en grupp företag som lovar att följa Paris-avtalets målsättning om att inte öka jordens medeltemperatur mer än 1,5 grader.

Under nästa år gör NENT en omfattande analys av sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Det gäller bland annat utsläpp från streaming, teknisk infrastruktur och innehållsproduktion. I början av 2022 ska bolaget ha långsiktiga mål för reducering av utsläpp och senast 2023 ska NENT Group vara koldioxidneutralt. Det ska ske bland annat genom kompensation via certifierade projekt, exempelvis inom förnybar energi.

”Att vara handlingskraftig när det gäller klimatförändring är allas ansvar och det är dags för oss på NENT Group att göra mer. Som Nordens ledande streamingföretag vill vi vara i framkant av positiv förändring. Vi och andra bolag har också ett ansvar att dra lärdom från det radiktalt ändrade sättet vi har drivit våra verksamheter under rådande pandemi. Vi är stolta över att stå bredvid vetenskap på den här kritiska frågan och att förbinda oss till att reducera våra utsläpp i linje med Paris-avtalet” säger Anders Jensen, som är VD och koncernchef för NENT Group.

Science Based Targets Initiative är ett samarbete mellan United Nations Global Compact, World Resources Institute, Världsnaturfonden och CDP. Hittills har cirka 360 bolag anslutit sig.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share