Negativ inflation ger sänkta radioavgifter

Reklamradions koncessionsavgifter sänks något i år, tack vare den negativa inflationen i Sverige.

Stationernas koncessionsavgifter justeras efter konsumentprisindex (KPI). Indextalet var lägre i oktober 2009 (301,11) än ett år tidigare (305,56). Därför sänks avgifterna för 2010. Det skriver Radio- och TV-verket i sitt nyhetsbrev.

De 81 tillstånd som auktionerades ut på 90-talet kostar mellan 64 000 och 3 906 300 kronor per år. Tillsammans ger de staten en inkomst på 133 miljoner kronor under 2010. De åtta tilstånd som har tillkommit enligt den nya lagen kostar 45 000 kronor vardera.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share