Nedgång för förmedlingen av radioreklam

Mediebyråernas förmedling av radioreklam minskade med 14,5 procent till 299 miljoner kronor förra året, enligt årsstatistiken från Sveriges Mediebyråer.

För december blev nedgången för radioreklamen 9,5 procent till 18,4 miljoner kronor. Samtidigt ökade den totala reklamförmedlingen med 4,6 procent.

Mediebyråerna förmedlade reklam för 12,7 miljarder kronor 2013, vilket är en nedgång med 3,9 procent. De stora vinnarna var internetreklam, som ökade med 18,8 procent, och sökreklam, som ökade med 22,4 procent. Mest minskade kvällstidningarna (-25,2 procent), landsortspressen (-21,4) och fackpressen (-20,0).

Share