Myndigheten för radio och TV öppnar diariet

Myndigheten för radio och TV lanserar idag en ny webbtjänst, som gör det möjligt att söka ärenden och beslut direkt ur myndighetens diarium.

Grundläggande uppgifter om varje ärende och PDF-filer med beslut finns med i tjänsten. Uppdateringar sker två gånger varje dygn – vid midnatt och 12.00.

”Myndigheten för radio och TV vill gärna vara en öppen och tillgänglig myndighet som strävar efter att tillgodose önskemål om service” säger Peter Schierbeck, som är avdelningschef på Myndigheten för radio och TV.

”Vi får ofta frågor om vilka ärenden som behandlas vid myndigheten och vilka beslut som har fattats. Vi öppnar idag därför en ny tjänst på vår webbplats där man kan söka ärenden och beslut direkt i vårt diarium. Vi hoppas att denna funktion ska bli användbar och bidra till ökad kunskap om vår verksamhet och det regelverk vi tillämpar” fortsätter Peter Schierbeck.

Post- och telestyrelsen har redan en liknande tjänst på sin sajt.

Share