Myndigheten för radio och TV lanserar sajt

Myndigheten för radio och TV har nu lanserat sin webbsajt på adressen www.radioochtv.se.

Myndigheten för radio och TV bildades i augusti, men har under en övergångsperiod behållit de gamla sajterna för Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share