Musikhjälpens tema: ”För en värld utan barnarbete”

Musikhjälpen sänds i år från Norrköping.

Årets upplaga av Musikhjälpen, som sänds från Norrköping 13-19 december, får temat ”För en värld utan barnarbete”.

”Varje barn som tvingas till arbete är ett barn som både fråntas sin barndom och berövas sina möjligheter till utveckling” säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen.

”Exploaterande barnarbete är ett brott och strider mot barnkonventionen. Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång eller äventyrar barnets hälsa” fortsätter Kristina Henschen.

Pengarna som samlas in i årets Musikhjälpen ska bland annat gå till skolgång och skolmaterial, stödja familjer ekonomiskt samt öka kunskapen om barnarbete.

Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3, SVT och Radiohjälpen och har arrangerats varje år sedan 2008. Förra året flyttades Musikhjälpen från Norrköping till en studio i Stockholm, där evenemanget genomfördes utan publik på grund av pandemin.

Musikhjäpen sänds direkt av P3 och SVT Play. Stora delar kan ses även i SVT2.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share