Musikförsäljningen gick ned 4,2 procent

Musikförsäljningen i Sverige vände nedåt förra året och minskade med 4,2 procent till 825 miljoner kronor, enligt årsstatistik från Grammofonleverantörernas förening (GLF).

Den digitala försäljningen fortsatte dock att öka. Bäst gick det för streamingintäkterna, som steg med hela 162,4 procent till 170 miljoner kronor. Övrig digital försäljning växte med 15 procent till 87 miljoner. Totalt stod den digitala försäljningen för 31,2 procent av den totala musikförsäljningen.

Under året såldes 13 miljoner fysiska album, vilket är en nedgång med 17,4 procent. Samtidigt kollapsade den fysiska singelmarknaden till bara 134 000 exemplar, vilket är 63,6 procent mindre än 2009. Svenska artister hade nästan hälften (49,2 procenet) av den fysiska marknaden. Vinylskivornas popularitet ökade med 92 procent, men står för bara 0,65 procent av marknaden.

Nedgången i den totala musikförsäljningen följer på en uppgång året innan.

”2009 års tydliga uppgång i musikförsäljningen berodde på flera olika faktorer: införandet av IPRED, en fällande dom mot The Pirate Bay samt att Spotify introducerades på marknaden” säger Ludvig Werner, som är VD för IFPI Svenska Gruppen och GLF.

”Idag, när IPRED kan betraktas som vilande, ser vi att den illegala konsumtionen av musik inte längre minskar utan svarare visar tendenser till ökning. Detta trots mycket populära digitala musiktjänter. Kombinationen bra legala tjänster, relevant lagstiftning som IPRED och större ansvarstagande från internetleverantörerna behövs för att få riktig fart på såväl försäljningen av underhållning på nätet som för framväxten av ännu fler legala tjänster på marknaden” fortsätter Ludvig Werner i ett pressmeddelande.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share