MTG vill ha nytt uppskov med DAB

MTG Radio begär ett andra uppskov med starten av DAB-sändningarna. I ett brev till Myndigheten för press, radio och TV föreslår MTG att 1 januari 2017 blir nytt sista startdatum.

I september beslutade MPRT att de som har DAB-tillstånd kunde vänta med att starta sändningarna till 1 juli 2016. Detta efter att regeringen i en debattartikel i juni förra året meddelade att den inte kommer att gå vidare med Digitalradiosamordningens förslag om övergång från FM till DAB. Tillståndshavarna behövde därför ytterligare tid att analysera förutsättningarna, menade MPRT.

”Det är fortfarande oklart vad regeringen vill med den digitala radion eller radion överhuvudtaget, varför MTG Radio inte anser att det finns förutsättningar för programbolagen, de kommersiella likväl som SR, att starta sändningar till den 1 juli 2016. Därför menar MTG att den samlade tidsplanen för utbyggnad och täckning bör justeras i avvaktan på besked från regeringen, ett besked som vi utgår från måste komma senast under hösten” skriver MTG.

Företaget går även igenom de förutsättningar för digitaliseringen som nämnts i regeringens tidigare skrivningar, i tillstånden och i Digitalradiosamordningens förslag. Det gäller att alla radiobolagen ska vara med, att det krävs en övergångsplan med släckning av FM-radion, att alla bolag startar digitala sändningar samtidigt och dessutom samarbetar om tekniken med ett gemensamt bolag för utsändningen.

Mer:
Ladda ned MTG-s brev som PDF här.

Share