MTG säljer mer radioreklam i Sverige och Norge

MTG ökade försäljningen av radioreklam i Sverige och Norge under fjärde kvartalet 2016, enligt den senaste bokslutskommunikén.

MTG ger inga separata siffror för radion, men ”Fri-TV & Radio” inom segmentet Nordic Entertainment ökade omsättningen till med 105 miljoner till 1,409 miljard kronor.

”Försäljningen för fri-TV och radio ökade exklusive valutaeffekter med högre försäljning i Sverige och Norge vilket delvis motverkades av lägre försäljning i Danmark” skriver MTG i kommunikén.

För hela MTG blev omsättningen under fjärde kvartalet 5,019 miljarder kronor, vilket är nytt rekord. Rörelseresultatet steg med 120 miljoner till 554 miljoner kronor.

Share