MTG säljer mer radio- och TV-reklam

MTG omsatte 4,126 miljard kronor under förra kvartalet, som var det bästa tredje kvartalet hittills för mediekoncernen.

Resultatet blev 93 miljoner kronor, vilket kan jämföras med motsvarande period förra året då MTG hade ett minusresultat på 384 miljoner kornor.

Resultaten för radioverksamheten redovisas inte separat utan ingår i ”Fri-TV & Radio”, som omsatte 1,147 miljard kronor och hade ett rörelseresultat på 218 miljoner. Försäljningen ökade med 11 procent ”på organisk basis”.

”Försäljningen för fri-TV och radio ökade exklusive valutaeffekter med högre försäljning i Sverige och Norge vilket delvis motverkades av lägre försäljning i Danmark” skriver MTG i kvartalsrapporten.

MTG förväntar sig ett starkt fjärde kvartal och håller fast vid sin tidigare prognos att både försäljningen och rörelseresultatet kommer att förbättras för helåret.

Mer:
MTG-s kvartalsrapport (PDF)

Share