MTG Radio säljer mindre i Sverige

MTG-s segment ”övriga verksamheter”, där MTG Radio och MTG Studios ingår, minskade sin omsättning med 20 procent till 297 miljoner kronor under tredje kvartalet. Men tar man bort resultatet för Bet 24, som har sålts, så blir det istället en ökning av försäljningen med 7 procent.

Både den norska radioverksamheten och MTG Studios har ökat sin försäljning. För den svenska radioverksamheten rapporteras däremot en ”signifikant minskad försäljning”, vilket MTG förklarar med att distributionssamarbetet med NRJ upphör vid årsskiftet.

Även vinsten, som hamnade på 15 miljoner kronor, påverkas positivt av norsk radio och MTG Studios, medan den svenska radion går sämre än förra året.

Totalt minskade MTG-s försäljning med 5 procent till 2 940 miljoner kronor. Resultatet före skatt blev 389 miljoner, vilket kan jämföras med förra årets tredje kvartal som gav en vinst på 439 miljoner kronor.

Share