MTG Radio sålde mindre reklam

MTG-s försäljning gick ned med 0,4 procent till 3 517 miljoner kronor andra kvartalet. Rörelseresultatet föll till 552 (593) miljoner.

Omsättningen för ”Övriga verksamheter”, där radion ingår, minskade 12 procent till 397 miljoner kronor. Rörelserresultatet blev 5 miljoner. Nedgången för MTG-s ”Övriga verksamheter” beror på att Bet 24 inte räknas med från maj och på en minskad radioreklamförsäljning i Sverige. I Norge har däremot försäljningen av radioreklam ökat under andra kvartalet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share