MTG: "Kraftig nedgång i försäljningen"

MTG Radio har drabbats av en ”kraftig nedgång i den svenska försäljningen av radioreklam” efter att bolaget förlorade driften av 20 NRJ-ägda licenser vid nyår.

Nedgången för radioreklamförsäljningen gör att omsättningen för segmentet ”övriga verksamheter”, där radion ingår, föll med hela 41 procent till 242 miljoner kronor under första kvartalet. Rörelseresultatet blev en förlust på 17 miljoner, en försämring med 25 procent jämfört med 2012.

Totalt omsatte MTG-koncernen 3,223 miljarder kronor första kvartalet, vilket är 2 procent mer än 2012. Rörelseresultatet blev 454 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 2012 då resultatet blev 542 miljoner.

Share