MTG distribuerar via nytt IP-nät

MTG Radio övergår till att distribuera sina program via ett nytt Teracom-nät.

Företaget har skrivit avtal med Teracom om att använda Teracoms nybyggda IP-nät för att överföra ljud mellan produktionsplatser och mellan studio och sändarstationer. Det nya rikstäckande IP-nätet ersätter den äldre kretskopplade överföringen och ska ge billigare kommunikation och mer flexibilitet.

”Teracom använder inte internet som distribution utan vi har byggt upp ett eget landsomfattande IP-nät. Det innebär att vi kan ge våra kunder dedikerad kapacitet och en hög servicegrad, något vi annars inte hade kunnat säkerställa” säger Per Gunnarsson Borgå, som är produktchef för radio på Teracom.

Det var när MTG Radio flyttade in i sina nya lokaler vid Ringvägen i Stockholm som Teracom tog den nya tekniken, som av Teracom kallas ”Ljud över IP”, i drift för första gången.

”IP-tekniken har medfört att vi nu har ett mer effektivt och flexibelt system jämfört med tidigare. Under själva övergångsdagen märkte våra lyssnare ingenting, vilket är ett gott betyg till Teracoms insatser under dagen” säger MTG Radios teknikchef Martyna Jedraszko.

Tekniskt innebär IP-tekniken att nya ljudkodare och switchar har installerats på Teracoms sändarstationer och att ljudprocessningen görs närmare signalkällan. Tidigare har överförningen skett via ISDN och X-21-baserade förbindelser.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share