MRTV frågar föreningar om närradio

Myndigheten för radio och TV har givit SCB i uppdrag att genomföra en enkätundersökning bland de föreningar som sänder närradio.

För fem år sedan gjorde myndighetens föregångare – Radio- och TV-verket – den senaste enkäten om närradion. Resultatet av den nya undersökningen ingår i en rapport som Myndigheten för radio och TV ska presentera i höst. Enkäten ska ge en bild av närradions utveckling och är frivillig för föreningarna.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share