MPRT vill förlänga tillstånden för DAB+

Myndigheten för press, radio och TV föreslår att de kommersiella radiostationerna får sina sändningstillstånd för DAB+ förlängda med fyra år.

Både de analoga och digitala tillstånden för kommersiell radio är åttaåriga. De nuvarande tillstånden för kommersiell radio på FM går ut 2026. De digitala tillstånden gavs 2014 och gäller fram till 2022. MPRT vill nu att de digitala tillstånden förlängs med ytterligare fyra år till 2026.

Regeringen gav förra året MPRT i uppdrag att se efter om det går att synkronisera tillståndsperioderna för att ge radiobolagen förutsättningar att utveckla sin verksamhet. I uppdraget ingick att MPRT skulle föreslå hur en sådan synkronisering kan gå till och beskriva konsekvenserna av olika alternativ.

De två alternativ som MPRT har undersökt är att antingen förlänga de digitala tillstånden eller ge tillstånd för en kortare period än åtta år nästa gång de utlyses. Myndigheten föredrar det första alternativet.

”MPRT föreslår nu att de gällande tillstånden att sända digital kommersiell radio förlängs till och med den 31 juli 2026, vilket, på ett enkelt och snabbt sätt, ger en möjlighet att uppnå en synkronisering av tillståndsperioderna för analog respektive digital kommersiell radio från 2026. En förlängning ökar förutsebarheten för radioföretagen. En lag med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända digital kommersiell radio bör därför införas för att ge tillståndshavarna en möjlighet att ansöka om förlängning” skriver MPRT.

Ansökningar om att förlänga DAB+-tillstånden ska vara inne senast två månader innan den nuvarande tillståndsperioden går ut. Det lediga sändningsutrymme som finns på DAB+-näten ska dessutom kunna utlysas nästa år.

Inför rapporten om en synkronisering av tillståndsperioderna har MPRT bjudit in radiobolagen att komma med synpunkter. De kommersiella radiobolagen välkomnar en synkronisering men skulle helst vilja att alla tillstånd – både digitala och analoga – förlängs till 2030.

Bauer Media stöder en synkronisering och tycker att det är viktigt att ”radiobranschen ges så tydliga och långsiktiga villkor som möjligt”. Bauers förslag är att förlänga DAB+-tillstånden och FM-tillstånden till 2030 och att en förlängning av FM-tillstånden ska göras för de bolag som sastsar på DAB+. Bauer bedömer att FM kommer vara den primära plattformen för radio under en överskådlig framtid och ser digital radio som ett komplement. Bauer är därför emot att sätta ett nedsläckningsdatum för FM. Bolaget tycker även att det bör skapas ett mer öppet auktionsförfarande nästa gång FM-tillstånden säljs, för att undvika att priserna drivs upp till ”nivåer som är skadliga för radiomediets utveckling”.

NENT Group vill att det tas ett ”bredare grepp” för att värna svensk radio och att detta bör ske redan 2022. ”För att svensk radio ska kunna fortsätta krävs en synkronisering av tillstånden på de båda radioplattformarna som går utöver att samordna dem tidsmässigt, det krävs att de kopplas samman” skriver bolaget. Precis som Bauer vill NENT förlänga tillstånden till 2030. NENT är beredda att släcka FM-sändningarna mellan 2026 och 2030 om regeringen bestämmer det. Ett alternativ är att FM utvecklas genom en ”genomgripande omplanering av frekvenserna”.

Även NRJ välkomnar en synkronisering och menar att det för att nå framgång med digital kommersiell radio under översiktlig tid behövs en parallell och stark analog verksamhet.

Sveriges Radio skriver att bolaget värnar om ett starkt ”dual system” – att starkt SR sida vid sida med starka svenska kommersiella medier. Därför välkomnar SR att MPRT föreslår förändringar som ökar effektiviteten och förutsebarheten för svenska radioföretag.

Läs MPRT-rapporten ”Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio” här (PDF).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share