MPRT vill avskaffa den kommersiella radions koncessionsavgifter

Grafik: MPRT.

Myndigheten för press, radio och TV vill avskaffa de slutna auktionerna om FM-tillstånd. Därmed skulle också de höga koncessionsavgifterna för branschen försvinna. Det skriver MPRT i ett utkast till en rapport om de framtida villkoren för kommersiell radio som har gjorts på regeringens uppdrag.

”MPRT bedömer att det nuvarande tillståndsförfarandet med ett slutet anbudsförfarande för analog kommersiell radio inte ger goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet. Regleringen behöver därför ändras” skriver myndigheten.

De kommersiella bolagen vill att de nuvarande tillstånden förlängs utan extra kostnad 2026 mot att branschen finansierar en utbyggnad av DAB+. Men MPRT föreslår istället att tillstånden fördelas på nytt och på ett sätt som liknar tillståndsgivningen för DAB+ och digital-TV. Målet ska vara att få till en mångfald till både innehåll och ägande.

”De tillstånd som ska börja gälla den 1 augusti 2026 ska fördelas efter ett urvalsförfarande baserat på det förfarande som idag gäller för digital kommersiell radio och marksänd TV. Vid ett urval ska därmed beaktas att det blir en mångfald både till innehåll och ägande. Hänsyn ska därför tas till innehållet i en programtjänst, övrigt utbud av programtjänster i området, lyssnarnas preferenser och den sökandes förhållande till övriga aktörer. För att främja en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet ska hänsyn också kuna tas till tidigare erfarenhet av radioverksamhet i det aktuella sändningsområdet och/eller på radiomarknaden i stort” skriver MPRT i en sammanfattning om sitt förslag.

Sedan 1993 har den kommersiella radion betalat 4,1 miljarder kronor till statskassan i koncessionsavgifter, varav 1,3 miljarder under den pågående tillståndsperioden.

Mer:
En långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share