MPRT utlyser reklamradiotillstånden

Myndigheten för press, radio och TV utlyser i dag tre tillstånd för nationell radio, liksom 35 regionala och lokala tillstånd.

Den ungefärliga täckningen för de nationella tillstånden blir drygt 80 procent. De regionala och lokala tillstånden gäller 21 områden med varierande täckning men som mest ett län.

Sista ansökningsdag för de nationella tillstånden är 21 september och för de regionala och lokal 16 november. De nationella tillstånden meddelas under hösten och de andra före årsskiftet.

De nya tillstånden, som gäller perioden 1 augusti 2018-31 juli 2026, fördelas till de som lämnar högst anbud för varje tillstånd. Dessutom ska vinnarna ha finansiella och tekniska förutsättningar för att driva radio. En förändring mot det nuvarande systemet är att det ska bli svårare för ett bolag att bli för dominerande på marknaden. Därför kan en person inte förfoga över fler än ett tillstånd inom ett sändningsområde om det är till nackdel för konkurrensen ur ett mångfaldsperspektiv.

Det två första nationella tillståndet får en befolkningstäckning på 83 procent, medan det tredje får 81 procent.

Här är de lokala och regionala tillstånden:
M1: Lund/Malmö
K1: Blekinge
G1: Kronoberg
N1: Halland
N2: Kungsbacka
H1: Kalmar (län)
H2: Kalmar/Öland
I1: Gotland
F1: Jönköping (län)
O1: Västra Götaland
O2: Göteborg
E1: Östergötland
E2: Linköping/Norrköping
E3: Linköping
D1: Södermanland
T1: Örebro (län)
U1: Västmanland
AB1: Stockholm (inklusive Södertälje och Upplands Väsby)
AB2: Stockholm (inklusive Södertälje)
AB3: Stockholm (inklusive Södertälje)
AB4: Stockholm
AB5: Stockholm
AB6: Stockholm
AB7: Stockholm
C1: Uppsala (län)
C2: Uppsala
S1: Värmland
W1: Dalarna
X1: Gävleborg
X2: Gävle/Bollnäs
Z1: Jämtland
Y1: Västernorrland
Y2: Örnsköldsvik/Husum
AC1: Västerbotten
BD1: Norrbotten

Länkar:
Analog radio 2018 – MPRT-s informationssida om tillståndsgivningen
Ansökningsblankett för de nationella tillstånden (PDF)
Utlysningsdokument för de nationella tillstånden (PDF)
Ansökningsblankett för de regionala och lokala tillstånden (PDF)
Utlysningsdokument för de regionala och lokala tillstånden (PDF)
Post- och telestyrelsens frekvensplanering för analog kommersiell radio

Share