MPRT: Plats för ytterligare sju nationella DAB+-kanaler

Grafik: World DAB.

Det finns plats för ytterligare sju nationella DAB+-kanaler i de två nationella näten för kommersiell radio. Dessutom går det att ge utrymme åt ett antal regionala eller lokala kanaler. Det skriver Myndigheten för press, radio och TV i ett utkast till ”Strategi för tillståndsgivning för digital kommersiell radio” inför en utlysning av det lediga sändningsutrymmet i maj.

MPRT utgår från att det får plats 15 kanaler i varje sändarnät med en sändningskvalitet på minst 72 kbit/s. Bauer sänder idag nio nationella kanaler plus en regional version av Mix Megapol i Göteborg. Viasat sänder tolv nationella kanaler samt Skärgårdsradion i Stockholm och Guldkanalen i Malmö.

Tillstånden gäller fram till 31 juli 2026. De kanaler som redan sänder på DAB+ fick sina tillstånd förnyade i oktober.   

Om inte alla kanaler får plats gör MPRT ett urval med syfte att skapa ett varierat programutbud. Innehåll och ägande kan då avgöra vilka kanaler som får tillstånd.

”Vid urvalet ska MPRT beakta både innehållet i programtjänsterna och vem som tillhandahåller respektive programtjänst. Hänsyn får då också tas till vilka programtjänster som redan idag tillhandahålls i det digitala marknätet. På grund av den begränsade kapaciteten kommer marksändningarna i första hand utnyttjas för ett brett utbud när det gäller programgenrer och inriktning mot olika publikgrupper och intresseområden” skriver myndigheten.

I den förra utlysningen gjordes inget urval eftersom utrymmet räckte för de kanaler som sökte tillstånd.

Myndigheten vill ha in synpunkter på strategin senast 21 april. Strategin kan laddas ned på MPRT:s sajt.

Mer:
Utkast strategi kommersiell digital radio

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share