MP-kritik mot styrelseutnämningar

Miljöpartiets styrelserepresentant i Förvaltningsstiftelsen riktar kritik mot hur styrelserna har utsetts i de tre public service-bolagen.

Idag har SVT, Sveriges Radio och UR sina årliga bolagsstämmor. Förvaltningsstiftelsen meddelade förra veckan att tre nya ledamöter kommer att väljas in. Nu riktar miljöpartisten Niclas Malmberg, som själv sitter i Förvaltningsstiftelsens styrelse, kritik mot hur det har gått till.

Enligt Niclas Malmberg har rekryteringsprocessen präglats av nyckfullhet och tvära kast. Dessutom menar han att Förvaltningsstiftelsen inte följer riksdagsbeslutet om hur tillsättningen ska gå till.

”Tillsättningen av ledamöter i programbolagen måste ske med stor noggranhet, med ett långsiktigt perspektiv, och utifrån de kriterier riksdagen fastställt för styrelsernas sammansättningar. Så har inte varit fallet vid årets tillsättningar. Tvärtom har processen präglats av nyckfullhet och tvära kast från ordföranden Ova Joansons sida” säger Niclas Malmberg.

Niclas Malmberg tycker att SVT-s styrelse får en skev könsfördelning och saknar en koppling till högskolorna i SR-s styrelse. Dessutom påpekar han att två av de nya ledamöterna är kolleger till Ove Joanson i styrelsen för Nobel Media.

”Jag förutsätter att hanteringen kommande år sker mer professionellt och att det som skett i år är resutlatet av den brist på rutiner som naturligen finns i och med att såväl ordföranden som flera ledamöter är helt nya i Förvaltningsstiftelsen. betonas ska också att det inte är misstroende mot de nyinvalda i programbolagen, utan processen vid tillsättningarna och det faktum att Förvaltningsstiftelsen inte följer riksdagsbeslutet, som är motiver till min reservation vid beslutet” säger Niclas Malmberg.

Beslutet i Förvaltningsstiftelsen röstades igenom med stöd av en majoritet bestående av representanterna för Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna. Representanterna för Centern och Vänsterpartiet var frånvarande vid voteringen.

Foto: Fredrik Hjerling.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share