Modig: ”Bekräftar MTG-s uppfattning”

Det var MTG Radios anmälan till Konkurrensverket som ledde till att SBS nu måste lämna ifrån sig en del av reklamförsäljningen för tio av NRJ-s stationer. MTG Radios VD Christer Modig är dock tveksam till om den åtgärden är tillräcklig för att återställa konkurrensen.

”KKV-s beslut bekräftar MTG-s uppfattning att SBS kontrollerar NRJ-s tillstånd och att man därmed i praktiken har försäljningsmonopol på de marknader som KKV granskat. Vi välkomnar därför KKV-s beslut. Samtidigt är vi tveksamma till om de åtgärder som KKV beslutat är tillräckliga för att återställa konkurrensen. SBS kontrollerar fortfarande själva produkten vilket försvårar möjligheterna till en sund konkurrens” säger Christer Modig.

”Vi ser fram emot en konstruktiv diskussion med NRJ gällande den lokala försäljningen och hoppas att SBS kommer att ge oss eller annan aktör de förutsättningar som krävs för att bedriva lönsam försäljning på NRJ-s lokala tillstånd” fortsätter Christer Modig.

Share