Moderat motion: "Upphandla samhällsprogram"

Public service-anslag ska kunna gå till nyhets- och aktualitetsprogram som görs eller sänds av andra än dagens tre public service-bolag. Det tycker moderaterna Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin i en riksdagsmotion.

”Vi menar att tiden nu är mogen för att staten även upphandlar delar av samhällsprogrammen i radio och TV och nyhetsförmedlingen i Sverige. Vi politiker kan besluta om kriterier, och mediebolagen i högre utsträckning än idag lägga anbud i fri konkurrens med varandra” skriver de två riksdagsledamöterna i sin motion.

”Större upphandling ger större mångfald och en större arbetsmarknad för journalister att ta del av samtidigt som vi får en större pluralism inom medieområdet i Sverige. Genom att upphandla samhällsprogram och nyhetsförmedling får vi en ännu bättre radio och TV i allmänhetens tjänst” fortsätter Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin.

Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin har ingen färdig modell för hur public service-pengarna ska fördelas.

”Nej, det har vi inte. Annat än att det självklart ska göras av oberoende tjänstemän, som alla upphandlingar sker idag” säger Lars Beckman till Radionytt.

Flera andra motioner handlar om radio och TV. Moderaterna Thomas Finnborg och Eliza Roszkowska Öberg föreslår i varsin motion att radio- och TV-avgiften tas bort och att public service-verksamheten istället finansieras via skatten. Finansieringsfrågan tas även upp av kristdemokraterna Emma Henriksson och Caroline Szyber, som dock inte tar ställning för en särskild modell i motionen.

Tina Ehn och tre andra miljöpartister vill i en motion avskaffa förhandsprövningen av nya tjänster i public service. Miljöpartisten Jan Lindholm (bilden) vill i sin motion göra något åt att Sveriges Radios kanaler ”har avsevärt sämre mottagningsvillkor än de kommersiella kanalerna”. Problemet kan exempelvis lösas genom att SR-s kanaler prioriteras när störningar uppstår. Han vill även stoppa digitalradion, eftersom den enligt honom enbart är avsedd för kommersiell radio och dessutom kan leda till problem för elöverkänsliga.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share