Mix Megapol sände inte VMA-test – nämnd vill ändra reglerna

VMA testas fyra gånger om året via utomhusvarningssystemet och i radion. Foto: MSB.

De kommersiella radiokanalerna ska kostnadsfritt sända viktigt meddelande till allmänheten (VMA), enligt en ny lag som infördes vid årsskiftet. Nu föreslår granskningsnämnden för radio och TV att även test av VMA ska ingå i kravet.

En anmälare har uppmärksammat att Mix Megapol inte sände VMA-testet 4 september förra året. Eftersom det inte finns något krav på att även tester ska sändas avskrivs ärendet av granskningsnämnden. Däremot skickar nämnden ett förslag till regeringen om en ändring av reglerna.

”Enligt nämndens uppfatting kan det ifrågasättas om den angivna begränsningen är ändamålsenlig. Intresset att VMA ska fungera effektivt när det krävs talar för att det också bör finnas en skyldighet att sända ut testmeddelanden och att de företag som sänder kommersiell radio alltså även medverkar när tester görs för att säkerställa VMA-funktionen. Det kan därför finnas skäl att överväga en reglering av testverksamhet, eller på annat sätt tydliggöra ansvaret. Med hänsyn till sakens vikt bör regeringen informeras om detta” skriver nämnden i sin bedömning av ärendet.

Granskningsnämnden vill även att Mediemyndigheten kallar berörda myndigheter och företag till ett informationsmöte i frågan.

Fram till nyår reglerades VMA i radio framförallt i en överenskommelse mellan MSB och public service-företagen. Även kommersiella kanaler hade enligt radio- och TV-lagen en skyldighet att sända VMA om en myndighet begärde det.

Fyra gånger om året (15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december) görs ett test av VMA via utomhusvarningssystemet och i radion.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share