Minskat förtroende för Sveriges Radio

Förtroendet för Sveriges Radio har gått ned något, enligt den årliga Förtroendebarometern som görs av Medieakademin i samarbete med TNS Sifo.

Allmänhetens förtroende för Sveriges Radio ligger på 76 procent, vilket är tre procentenheter lägre än i förra mätningen men på samma nivå som 2008. Förra året var Sveriges Radio etta bland de mätta företagen och institutionerna, men i den nya mätningen har IKEA återtagit förstaplatsen med ett förtroende på 78 procent. Sveriges Radio behåller dock ledningen bland medieföretagen, knappt före Sveriges Television (75 procent) och långt före Dagens Nyheter (52), TV4 (39) och Aftonbladet (14).

”Detta fortsatt stora förtroende för Sveriges Radio visar att våra publicistiska ambitioner och visioner uppskattas av en mycket stor lyssnarskara. Min förhoppning är att även våra beslutsfattare förstår att detta förtroende är något att slå vakt om. Min förhoppning är att de är beredda att värna om Sveriges Radio som det viktigaste medieföretaget och en ledande kulturskapare” säger Sveriges Radios VD Mats Svegfors.

Förtroendet för radio och TV har ökat från 41 till 48 procent, medan dagspressen har ökat från 26 till 29 procent.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share