Minskad försäljning för MTG-s radio och fri-TV i Sverige

MTG-s försäljning ökade med 4,2 procent till 4 328 miljoner under andra kvartalet, visar MTG-s senaste kvartalsrapport. Rörelseresultatet ”före jämförelsestörande poster” steg med 20 miljoner till 472 miljoner, medan det totala resultatet försämrades från minus 58 till minus 674 miljoner. Under kvartalet slutförde MTG sförsäljningen av ryska CTC Media.

För ”Fri-TV & Radio”, som ingår i segmentet ”Nordic Entertainment”, redovisas en minskning av omsättningen med 26 miljoner till 1 202 miljoner kronor. Omsättningen för hela ”Nordic Entertainment” steg med 20 miljoner till 2 715 miljoner och rörelseresultatet med 9 miljoner till 406 miljoner kronor.

”Försäljningen för fri-TV och radio var stabil exklusive valutaeffekter med högre försäljning i Norge vilket delvis motverkades av lägre försäljning i Sverige och Danmark” skriver MTG i rapporten.

Share