Mer reklam ändrade inte lyssnarnas inställning

Radiolyssnarnas inställning till reklam har inte förändrats av att den tillåtna annonstiden 2008 ökade till tolv minuter i timmen. Det skriver Myndigheten för radio och TV i en utvärdering av effekterna av regeländringen.

Myndigheten skriver att reklaminvesteringarna på radiomarknaderna har varierat men att investeringarna 2013 motsvarade 2006 års nivå. Den utökade annonstiden har inte haft någon direkt påverkan på konkurrensförutsättningarna mellan radiobolagen på den svenska radiomarknaden, enligt myndigheten.

En hög andel av lyssnarna är negativt inställda till reklam, men den negativa inställningen har ”inte förändrats i någon större utsträckning sedan 2008” konstaterar myndigheten.

”Det finns en relativt stor förståelse för att annonserna är nödvändiga för att finansiera innehållet i kommersiell radio och TV. Tittarnas och lyssnarnas beteende vid reklamavbrott, om de fortsätter att titta eller lyssna under avbrottet, har inte heller förändrats i någon större utsträckning. Myndighetens bedömning är därför att den utökade annonstiden inte har haft någon påverkan på tittarnas och lyssnarnas inställning till reklamen i radio och TV” skriver myndigheten i utvärderingen.

Myndigheten tror att reklaminvesteringarna i traditionell radio och TV kommer att sjunka på längre sikt på grund av konsumenternas förflyttning till internetbaserade beställtjänster.

Share