Mer ny musik på Lugna Favoriter

MTG-s Stockholms-station Lugna Favoriter justerar sitt musikutbud, som en del av en ”uppdatering” av stationen.

De senaste månaderna har Lugna Favoriter undersökt vad lyssnarna vill förändra i stationens utbud. Nästan tusen personer har lämnat åsikter via ett frågeformulär på stationens hemsida och dessutom har hundratals kommentarer kommit in via epost och telefonsamtal.

En av slutsatserna från undersökningen är att Lugna Favoriters lyssnare vill ha mer ny musik och dessutom en större andel musik i programmen. Det är också förändringar som stationen nu har genomfört.

Lugna Favoriter lanserades för 15 år sedan med formatet soft adult contemporary och var under perioden 2001-2005 Stockholms största kommersiella radiostation. I den senaste mätningen föll dock lyssnandet till det lägsta sedan starten.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share