Mer mångfald i SR Göteborg med EU-metod

Sveriges Radio i Göteborg har undersökt mångfalden i sitt programutbud och kommit fram till att medelålders svenska män fortfarande är överrepresenterade. Dessutom visade det sig att reportrar och programledare hade liknande utbildning och bakgrund. Det försöker man rätta till genom att utnyttja en EU-finansierad metod.

DIVE, Diversity Toolbox, finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Sveriges Radio i Göteborg är en av ett tiotal arbetsplatser i Västsverige som använder verktyget.

På SR i Göteborg har man även tidigare haft flera mångfaldsprojekt, men nu har varje redaktion fått en mångfaldsplan med egna mål och policys. Exempelvis kan ett mål vara att var femte person som hörs ska ha annan etnisk bakgrund än svensk.

”Det som har varit väldigt bra för oss är att vi nu vet vad vi saknar. Sveriges Radio ska representera hela Sveriges befolkning och det har vi inte varit tillräckligt bra på” säger Karin Janson, som är programchef för P1 och P2 i Göteborg, i ett pressmeddelande.

SR Göteborg har dessutom tillsatt en särskild projektledare för ”strategisk rekrytering” och det gav resultat när en ny sommarredaktion sattes ihop för P3.

”Det blev en annan blandning av personer med nya nätverk för oss” fortsätter Karin Janson.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share