Mer flexibel annonsbegränsning i reklamradion

Den kommersiella radion får sedan 2008 sända högst 12 minuter reklam i timmen. Innan dess gällde en begränsning på tio minuter. Nu ändras regeln igen som en följd av EU:s nya AV-direktiv, som gör det möjligt att införa mer flexibla reklamregler för radio och TV.

Förslaget från regeringen innebär att radiostationerna får sända 20 procent reklam mellan 06.00 och 18.00 och lika mycket mellan 18.00 och midnatt. På nattetid blir reklamtiden helt oreglerad. Det gör att stationerna kan lägga ut reklamen på ett mer flexibelt sätt. En m0tsvarande förändring har redan genomförts för TV-kanalerna.

”Det finns skäl för att regleringen av högsta tillåtna tid för annonser bör fortsätta att vara densamma för TV- respektive radiosändningar. I likhet med TV-sändningar möts även radion av konkurrens från medietjänster på begäran. En flexiblare reglering av annonstider skulle ge bolagen bättre förutsättningar att möta den konkurrensen. Förutsättningarna för att sända annonser i radio kan också variera under dygnet. En ökad flexibilitet vad gäller förläggningen av annonser i kombination med oreglerad under natten skulle därför förbättra förutsättningarna för den kommersiella radion ytterligare” skriver regeringen i sitt förslag, som nu går på remiss.

Närradion undantas från den nya regeln. Där gäller fortfarande en begränsning på tolv minuter per timme eller 15 procent av sändningstider på mindre än en timme. Det motiveras av att många tillståndshavare oftast delar på frekvenserna inom närradion.

”Om förslaget också skulle omfatta närradion finns en risk att en tillståndshavare inte kan sända annonser alls eller i mindre omfattning på grund av att högsta möjliga annonstid redan utnyttjas av en annan tillståndshavare. Av den anledningen bör förslaget inte omfatta närradio” skriver regeringen.

Den nya regeln för radioreklam föreslås träda ikraft 1 juni nästa år.

Mer:
Ändringar i radio- och tv-lagen (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share