Man döms för hot mot P4 Dalarna-journalister

Radiohuset i Falun. Foto: Sveriges Radio.

Tingsrätten i Mora har i veckan dömt en man till dagsböter för att han hotade att köra över medarbetare från P4 Dalarna. Domen för olaga hot välkomnas av SR.

”Det är aldrig roligt men nödvändigt att anmäla hot mot våra anställda. Att personer försöker skrämma oss till tystnad är helt oacceptabelt och därför är det bra att tingsrätten nu dömer mannen” säger Päivi Hjerp, som är kanalchef och ansvarig utgivare på P4 Dalarna.

Om ett lagförslag blir verklighet ska det straffrättsliga skyddet för journalister skärpas. Förändringen väntas träda i kraft i sommar och är nödvändig enligt SR:s VD Cilla Benkö.

”Hot mot journalister har tyvärr blivit en del av vår verklighet även om det aldrig borde vara det. Därför är det viktigt att vi som mediebolag anmäler när det händer och det är bra att de rättsskipande myndigheterna i detta fall agerat och att personen döms. Den lagstiftning som väntas träda i kraft nästa år är tyvärr nödvändig” säger Cilla Benkö.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share