Magnus Larsson slutar som chef för MPRT

magnuslarsson

Magnus Larsson slutar som generaldirektör för Myndigheten för press, radio och TV (MPRT). Han utsågs idag av regeringen till ny generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Magnus Larsson är generaldirektör för MPRT sedan 2010. Innan dess var han direktör på Granskningsnämnden och vikarierande generaldirektör på Radio- och TV-verket. Under hans period som generaldirektör för MPRT har han varit med om att kombinera tre myndigheter till en. 2010 slogs Radio- och TV-verket ihop med Granskningsnämnden och Presstödsnämnden till MPRT.

”Det är och har varit mycket spännande och givande att leda arbetet vid Myndigheter för press, radio och TV. Det har varit en tid där digitaliseringen och medieutvecklingen har haft en stor påverkan på samhället. Utvecklingen har också påverkat och medfört stora förändringar av verksamheten vid myndigheten” säger Magnus Larsson, som börjar på MTM 1 september.

MTM har i uppdrag att tillsammans med biblioteken arbeta ge funktionsnedsatta tillgång till litteratur. Taltidningsnämnden ingår i MTM.

Foto: Anna-Lena Ahlström.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share