Magnus Larsson förbereder nya myndigheten

Det blir Magnus Larsson (bilden) som får ansvar för att bilda Myndigheten för radio och TV.

Regeringen gav i torsdags uppdrag till en snabb-utredning som ska förbereda den nya Myndigheten för Radio och TV, som den 1 augusti ersätter Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV. Särskild utredare blir Magnus Larsson, som är chef för de två nuvarande myndigheterna. Fyra myndighetstjänstemän blir sekreterare i kommittén.

Utredningen ska komma fram med förslag om verksamhetsmål, instruktion och budget för myndigheten. Den ska även ta beslut om organisation och bemanning. En redovisning ska lämnas senast sista juli, men redan 7 maj ska utredningen ha hunnit ta fram underlag om avvecklingskostnader, en budget för 2010 och ett budgetunderlag för de kommande fyra åren. Senast 21 maj ska utredningen vara färdig med verksamhetsplanen, myndighetsinstruktionen och dessutom eventuella författningsändringar som kan behövas.

Tomas Lindman, departementsråd och enhetschef på Kulturdepartementet, har fått ett separat uppdrag att från 1 maj förbereda avvecklingen av Radio- och TV-verket, Granskningsnämnden och Taltidningsnämnden. Två tjänstemän från myndigheterna fungerar som sekreterare och dessutom kopplas en expert till arbetet.

Tomas Lindman får arbetsgivaransvar för uppsagd personal och ska även göra sig av med lokaler och utrustning som inte behövs av den nya myndigheten. Arbetet ska vara slutfört 30 november.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share