Liberty vill köpa resten av Sirius XM

Liberty Media vill köpa resten av aktierna i det amerikanska betalradiobolaget Sirius XM.

Förslaget från Liberty innebär att Sirius XM blir ett helägt dotterbolag till Liberty och att de nuvarande aktieägarna i Sirius XM erbjuds att istället få aktier i Liberty Media.

Liberty Media har varit kopplat till Sirius XM sedan 2009, då Liberty gav Sirius XM ett räddningslån på 530 miljoner dollar. Liberty har sedan dess ökat sitt ägande i Sirius XM och har idag 53 procent av aktierna.

Sirius XM har 25,6 miljoner prenumeranter till företagets satellitdistribuerade betalradiopaket.

Share