Lena Tideström-Sagström blir stabschef

lenatidestrom

Lena Tideström-Sagström slutar som chef för Sveriges Radios Mitt-region. Istället blir hon stabschef i programenheten i Stockholm efter Staffan Sillén, som går i pension.

Lena Tideström-Sagström har varit chef för Mitt-regionen sedan de sex regionerna infördes 2010 och har arbetat från Falun. Hon har precis som de andra regioncheferna ingått i programenhetens ledningsgrupp. I Mitt-regionen ingår Gävleborg, Dalarna, Örebro och Värmland.

Share