Lars Leijonborg aktuell som SR-ordförande

Den förra folkpartiledaren Lars Leijonborg föreslås bli ordförande för Sveriges Radio, uppger Ekot.

Lars Leijonborg stöds av de socialdemokratiska och folkpartistiska styrelseledamöterna i public service-bolagens ägarstiftelse. Men moderaterna i styrelsen vill inte ha en politiker som ordförande. Oenigheten gör att utnämningen dröjer till nästa styrelsemöte i början av mars. Den nuvarande styrelseordföranden Ova Joanson lämnar sitt uppdrag i samband med SR-s årsstämma den 26 mars.

Vid årskiftet ändrades reglerna, så att regeringen inte längre utser styrelseordförande för de tre public service-bolagen. Den makten ligger numera helt i Förvaltningsstiftelsen, vilket ska ge mer oberoende för public service-bolagen.

Traditionellt har regeringen låtit det största partiet välja ordförande för SVT, medan det näst största partiet har fått utse ordförande för Sveriges Radio.

Share