Lägre tillväxt och sämre resultat för Acast

Ross Adams. Foto: Acast.

Acasts omsättning växte med 21 procent till 322 miljoner kronor i tredje kvartalet. Under motsvarande kvartal förra året var tillväxten 89 procent.

Acast pekar på att den makroekonomiska situationen påverkar annonsköpen.

EBITDA-förlusten fördubblades till 75,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet (EBIT) blev en förlust på 102 miljoner, också det en fördubbling. I den siffran ingår kostnader för personalreduceringar (8 miljoner) och kostnader i samband med köpet av podcastdatabasen Podchaser (3 miljoner).

”Det tredje kvartalet har präglats av omvärldens ökade oro och osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen. Historien har lärt oss att när lågkonjunkturen är nära påverkas annonsmarknaden generellt tidigt i cykeln, och vi har noterat en gradvis svalare marknad hittills i år” säger Acasts VD Ross Adams.

”Men Acast är en av de största, ledande aktörerna på marknaden genom vår leverans av teknologi för distribution och intäktsgenerering av podcasts och vi har nu stärkt vår position ytterligare genom förvärvet av Podchaser. Förvärvet gör oss än mer konkurrenskraftiga och ökar vår förmåga att skapa nya intäktsströmmar för Acast. Under kvartalet såg vi en sekventiell förbättring av EBITDA, vilket tydliggör att vi är på väg mot lönsamhet i linje med den plan vi lagt upp tidigare i år” fortsätter Ross Adams.

Innan årsskiftet kommer Acast att dra ned personalstyrkan med 15 procent, vilket ska spara 77 miljoner kronor per år.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share