KU röstar om mindre reklam i radio

På torsdag tar riksdagens kontitutionsutskott ställning till ett förslag om att begränsa reklamtiden i den kommersiella radion, skriver Dagens Industri.

För fem år sedan drev regeringen igenom en liberalisering av lagstiftningen om reklam i radio och TV. Den tillåtna mängden reklam utökades från åtta till tolv minuter i timmen.

Den här veckan tar KU upp en motion från 2010 av miljöpartisten Ulf Holm. Han föreslår en återgång till de gamla reglerna, som tidigare har stötts av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Om Sverigedemokraterna går på samma linje finns en majoritet för mindre reklam i radio och TV. Enligt Dagens Industris källa ”finns ett intresse av att rösta igenom motionen”.

Frågan tas upp i kontitutionsutskottet senare idag med en utfrågning av branschrepresentanter. Ett beslut tas på torsdag vid lunchtid.

”Går motionen igenom är det ett dråpslag mot branschen. En tredjedel av intäkterna försvinner. Och vi som äntligen har fått ordning på ekonomin och börjat visa svarta siffror” säger SBS Radios VD Staffan Rosell till Dagens Industri.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share