Kropp & själ och Verkligheten frias

Granskningsnämnden för radio och TV friar P1-s Kropp & själ och P3-s Verkligheten.

Ärendet om Kropp & själ gällde sakligheten i ett program om att skaffa barn. Programledarna avslutade programmet med att säga att Sveriges befolkning minskade runt förra sekelskiftet, vilket en anmälare kritiserade. Enligt granskningsnämnden ska dock uttalande förstås som att det syftade på ett minskat barnafödande och nämnden friar därför programmet.

Verkligheten-inslaget som behandlades handlade om en rappare från Borlänge som berättade hur han hade stört en vargjakt och hade gjort en video där det ser ut som om han dödar en jägare med ett baseballträ. Granskningsnämnden fick in 17 anmälningar, som hävdade att rapparen inte blev kritiskt bemött, att rapparen uppmanade till brott och att hans uttalande kan liknas med hets mot folkgrupp.

Nämnden tycker att videorna var ”en del av hans konstnärliga uttryck” och att programmet inte innehåll någon uppmaning till brott. Därför strider programmet inte mot bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft eller mot kravet på opartiskhet.

Share