Kroes vill skynda på mobila satellittjänster

EU-kommissionären Neelie Kroes uppmanar medlemsstaterna att snarast införa de lagar och regler som krävs för satellitbaserade mobiltjänster som internet, radio och TV.

För tre år sedan kom EU-parlamentet och ministerrådet överens om ett införande av Mobile Satellite Services (MSS) senast 2011. Men fortfarande saknar 21 av medlemsstaterna – inklusive Frankrike, Tyskland och Storbritannien – den lagstiftning och de regler som behövs för projektet, som bland annat ska ge mobil radio och TV och snabba internetanslutningar.

”Medlemsstaterna måste snarast göra det som krävs för att införa mobila satellittjänster i hela EU. Mobila satellittjänster är viktiga för att erbjuda innovativa tjänster till företag och medborgare i Europa, bland annat i glesbygd och avlägsna områden, och för att klara målen i vår digital agenda när det gäller att ge bredband till alla i Europa” säger Neelie Kroes.

2009 valdes Inmarsat Ventures och Solaris Mobile ut som operatörer med en planerad lansering i maj i år.

Share