Kritik mot SR-utbudet för unga på minoritetsspråk

Sveriges Radio får även i år kritik från granskningsnämnden för radio och TV när det gäller radioutbudet för unga på minoritetsspråk.

I sin årliga bedömning av public service-bolagens public service-redovisningar kommer granskningsnämnden för radio och TV fram till att Sveriges Radio, SVT och UR uppfyller sina public service-uppdrag. Det finns dock några områden där villkoren inte är uppfyllda, enligt nämnden.

För Sveriges Radio gäller kritiken två områden: tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättning och utbudet till barn och unga på meänkieli och romani chib.

Nämnden är tveksam till om SR lever upp till kravet på att lämna en särskild redogörelse för satsningar på tillgängliggörandet av program ur arkivet. Dessutom efterlyser nämnden utförligare beskrivningar av tre områden: speglingen av hela landet, program på svenska språket och andelen svenska artister och upphovsmän samt olika produktionsformers andel av totalutbudet.

Granskningsnämndens bedömning kan laddas ned som PDF-fil här.

Share