Kommersiella digitalradiotillstånd först nästa år

Myndigheten för radio och TV senarelägger utlysningen av digitalradiotillstånd för reklamradion till nästa år.

Enligt de tidigare planerna skulle Myndigheten för radio och TV annonsera ut tillstånden nu i december. Men branschen har påpekat att Sveriges Radios digitalradiosatsning avgörs i public service-kommittén, som blir klar först i september. Därför riskerar digitaliseringen att hamna i otakt.

Myndigheten för radio och TV väljer därför att utlysa reklamradions digitala tillstånd först i vår, med sista ansökningsdag tidigast i september.

”Tidigare har vi planerat för en utlysning av lediga tillstånd under hösten 2011. Utifrån de synpunkter som kommit in under vårt arbete har vi gjort bedömingen att en utlysning istället bör ske under våren 2012. Avsikten är då att ansökningstiden ska löpa till tiden efter 1 september 2012 då public service-kommittén ska lämna ett betänkande” skriver Myndigheten för radio och TV på sin hemsida.

Myndighetens beslut välkomnas av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

”Jag har noterat att man också har haft en dialog med den kommersiella radion. Man har lyssnat på den kommersiella radion och skjutit fram denna process så att man inte behöver ha in svaren förrän efter det att Public service-kommittén har lagt fram sitt betänkande. Det tycker jag är bra” sade kulturministern i en interpellationsdebatt om digitalradion under tisdagen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share