Kommersiell närradio utreds

Myndigheten för radio och TV ska undersöka kommersiellt drivna närradiostationer, beslutade regeringen idag.

Vid sidan av en kartläggning av kommersiell närradio ska myndigheten även ”överväga och, om det bedöms motiverat, föreslå regeländringar eller andra åtgärder i syfte att motverka sådan användning”.

”Närradion har betydelse för föreningslivet. Om det förekommer att närradiotillstånd används i rent kommersiellt syfte riskerar det att tränga ut föreningslivet från närradion och snedvrida konkurrensen på den kommersiella radiomarknaden. Det är varken bra för närradion eller för den kommersiella radion” säger medieminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Myndigheten för radio och TV ska vara klar med sitt arbete den 15 oktober nästa år.

Förra året infördes nya regler för närradion. Närradions sändningsområden kan nu göras större än en kommun och dessutom togs kravet på egenproduktion bort. Det gör att kommersiell radio kan återutsändas i närradion. Exempel på det är Bandit och Rockklassiker, som använder närradiofrekvenser i Skåne.

Närradions Riksorganisation och reklamradions organisation RAB har påtalat kommersiell närradio som ett problem för kulturdepartementet. Även den europeiska organisationen Community Media Forum Europe har uppmärksammat frågan.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share