Kinnevik säljer Korsnäs och investerar i medier

MTG-s huvudägare Kinnevik säljer sina aktier i Billerud Korsnäs för att kunna göra nya investeringar i branscherna telekom, finansiella tjänster, online och medier.

”Sammanslagningen av Korsnäs och Billerud är nu genomförd med ett mycket lyckat resultat och jag är stolt över de värden som har byggts upp. Vi lämnar över till stora och långsiktiga finansiella institutioner vilket säkrar en stabilitet för bolaget framöver. Kinneviks finansiella ställning är rekordstark och det ger oss alla möjligheter att fortsätta utveckla våra innehav och göra nya investeringar inom telekom och finansiella tjänster, online och media” säger Kinneviks VD Mia Brunell Livfors i ett pressmeddelande.

Share