Kantars lyssnarmätning ändras vid nyår

Grafik: Kantar.

Vid nyår görs Kantars radiomätning om. För att räknas som en radiolyssnare kommer det att krävas en sammanhängande lyssning på minst en minut istället för minst tre minuter. Förändringen gäller alla räckviddsiffror – daglig räckvidd, veckoräckvidd, programräckvidd och dayparts.

Med reduceringen av lyssnarkriteriet ska radiomätningen fungera mer som mätningar av andra medier. Det gör att radions räckvidd blir mer direkt jämförbar med andra medier. Även TV kommer nu att mätas med en minut som kriterie.

”Målsättningen med förändringen är att harmoniera utvärderingen av radio med hur andra mediers räckvidd utvärderas. En konsekvens av tillväxten av digitala annonsmedier är en räckviddsutvärdering mot alla tidsspann. För vissa digitala medier räcker exponeringar på en eller två sekunder eller bara en pixel i bild för att räkna hem impressions. Samtidigt har radio och TV legat kvar med räckviddströsklar på tre till fem sammanhängande minuter för att räknas som lyssnare eller tittare. Samma räckviddsförändring till en minut som sker för radio sker parallellt för TV” skriver Kantar i ett pressmeddelande.

En följd av beslutet är enligt Kantar att publiken kommer öka något eftersom de som bara lyssnar en kort tid tillkommer. Dessutom kan korta radioprogram som Ekots nyhetssändningar för första gången få korrekta lyssnarsiffror.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share