”Kanalerna hamnar i fokus”

Sveriges Radios nya kanallogotyper införs i höst, men redan nu kommer den nya företagslogotypen att användas. Det säger SR-s marknadschef Rebecka Ioannidis Lindberg.

Sveriges Radios byte av grafisk profil ingår i det varumärkesarbete som har pågått under två och ett halvt år. Den grafiska delen av projektet inleddes för ett år sedan och har utgått från kanalernas identiteter och orden trovärdig och modern.

”Varumärkesarbetet består av tre delar: vilka vi är, hur vi låter och hur vi ser ut. Vad är P1, P2, P3 och P4, vad har de för personligheter och vilken funktionell nytta har de? Vi har sedan testat olika vägar med bland annat fokusgrupper och har lärt oss mycket på vägen” säger Sveriges Radios marknadschef Rebecka Ioannidis Lindberg.

Den nya grafiska profilen innebär enligt Rebecka Ioannidis Lindberg att kanalerna hamnar i fokus.

”Framförallt att vi har blivit tydligare och har anpassat oss efter den digitala världen. När vi senast gjorde om den grafiska profilen hade vi inte anpassat den efter det rörliga, ljudet eller det digitala. Vi lyfter fram kanalerna så att de blir särskiljande, kanalerna hamnar i fokus. Det är roligt att kunna mejsla ut dem med färg, form och ljud” säger Rebecka Ioannidis Lindberg.

I arbetet med att skapa den nya företagslogotypen har Happy F&B skapat ett specialritat typsnitt som ska passa med Karl-Erik Forsbergs SR-monogram från 1957.

Den nya grafiska profilen kommer att synas på Sveriges Radios sajt i höst.

Sveriges Radio förändrar också ljudprofilerna för sina kanaler. P3 har redan fått sin nya profil och P4 får sin i sommar. Senare följer P1 och P2.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share