Jan Petersson stabschef på SR

SVT-s strategichef Jan Petersson blir stabschef i SR-s nya nedbantade ledning.

Jan Petersson får som stabschef ansvar för omvärlds- och publikanalys, kommunikation och dessutom ett antal stabs- och specialistfunktioner.

Han börjar arbeta på SR den 20 mars. Det första uppdraget blir att tillsammans med tekniska direktören Jyrki Elo och programdirektören Björn Löfdahl arbeta vidare med den omorganisation som presenterades i förra veckan. Preliminärt kommer den nya organisationen att träda i kraft den 1 maj.

Jan Petersson har tidigare arbetat på SR, bland annat som Ekoreporter i Malmö och med bolagets biståndsavdelning SR Media Development Office. Han har även lett de nordiska public service-service-bolagens EU-representation i Bryssel.

”Det känns fantastiskt roligt att komma tillbaka till Sveriges Radio som har det största förtroendet av alla medieföretag hos allmänheten, och är det medium som de flesta anser är viktigast. Jag vill bidra till att Sveriges Radio beh

åller och stärker den positionen i den digitala medievärld som nu växer fram” säger Jan Petersson.

533719_160_200jpg

Jan Petersson, ny stabschef på Sveriges Radio. Foto: Cecilia Ohlsson/SVT.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share