Jan-Olof Lind generaldirektör för MPRT

Jan-Olof Lind. Foto: MPRT.

Regeringen utsåg idag Jan-Olof Lind till ny generaldirektör och chef för Myndigheten för press, radio och TV.

Jan-Olof Lind var fram till i höstas statssekreterare på Försvarsdepartementet, där han även arbetade under perioden 1997-2004. Han var generaldirektör för Försvarets materielverk 2003-2007 och därefter generaldirektör på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2010-2019.

Han tillträder sitt uppdrag på MPRT 1 september och har ett förordnande till augusti 2029.

”Jag är glad att Jan-Olof har tackat ja till rollen som ny generaldirektör för Myndigheten för press, radio och TV. Han har lång erfarenhet av myndighetsledning ur olika perspektiv, inte minst djup kunskap om mediernas betydelse för totalförsvaret. Han har också en gedigen erfarenhet av att leda verksamheter i förändring, vilket kommer väl till pass i den process som pågår med att inordna Statens medieråd i MPRT” säger kulturminister Parisa Liljestrand.

”Det ska bli oerhört spännande att få komma till myndigheten och hantera sammanslagningen och därmed utveckla en ny mediemyndighet” säger Jan-Olof Lind.

Charlotte Ingvar-Nilsson, som har varit generaldirektör för MPRT sedan 2017, går i pension i augusti.

”Jag välkomnar regeringens beslut och gratulerar myndigheten till denna utnämning. Det är ett klokt val av ledare som jag är övertygad kommer vägleda den nya mediemyndigheten in i framtiden på ett bra sätt” säger Charlotte Ingvar-Nilsson.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share