Ja till public service-propositionen

Riksdagen röstade i dag ja till regeringens proposition om public service.

Propositionen gäller villkor och riktlinjer för Sveriges Radio, SVT och UR för den kommande tillståndsperioden 2014-2019. Anslagen till de tre bolagen höjs med två procent per år och det innebär att Sveriges Radio får 2 732,4 miljoner kronor nästa år.

Riksdagen gjorde även ett ”tillkännagivande” till regeringen om redovisningen av public service-bolagens verksamhet, efter motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Enligt riksdagen är regleringen av verksamheten i dag inte helt ändamålsenlig eftersom man inte tar hänsyn till det material som läggs ut på internet.

Sveriges Radios VD Cilla Benkö tycker att Sveriges Radio ”i många delar har fått ett bra sändningstillstånd”.

”Sveriges Radio har i många delar fått ett bra sändningstillstånd som ger oss förutsättningar för att fortsätta att göra ett agendasättande och angeläget utbud för vår otroligt stora publik även framöver. Samt att vara en nyckelfunktion i ett väl fungerande demokratiskt samhälle” säger Cilla Benkö i ett pressmeddelande.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share